Øvinger

Korets øvinger holdes i aktivitetsskoletiden i aulaen på Kjelsås skole. Koret holder ukentlige øvelser hver mandag.

Disse tidene gjelder for skoleåret 2022/23
Mandager:

3. og 4. klasse: 14.00 – 14.45
2. klasse 14.45 – 15.15
1. klasse 15.15 – 15.45
5. til 7. klasse 15.45 – 17.30

Følg med på Spond for uke til uke- info.