Bli medlem

Vil du bli medlem av Kjelsås skolekor? Meld deg på i kontaktskjemaet under.

Meld deg på

Her melder dere på barnet til Kjelsås skoles sangkor for skoleåret 2022/2023. Påmeldingen gjelder for ett skoleår av gangen. Medlemskontingent er kr 1400 for hele året. 

Koret er drevet av foreldre som jobber ubetalt med styrearbeid og dugnader. Kontingenten dekker utgifter koret har i forbindelse med øvinger og konserter, som leie av lokaler, lyd, lys, musikere og utstyr. Vi har en veldig dyktig og engasjert dirigent, Ann-Renate Nergård, som er ansatt av koret.

Om barnet

Foresatt 1

Foresatt 2

Fylles ut dersom begge foresatte ønsker å motta informasjon om koret.

Publisering av bilder

I forbindelse med konserter og øvinger hender det at vi publiserer bilder/videoer av koret i vår generelle kommunikasjon, det vil si i korets lukkede Spond-gruppe, på korets hjemmeside og i søknader om støtte.

I bilder og videoer som publiseres av koret vil selve aktiviteten på bildet være motivet, ikke portretter/nærbilder av barna. Hvis du har spørsmål angående dette, vennligst henvend deg til styret.

Les mer her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/