Velkommen til Kjelsås skoles sangkor!

Kjelsås skoles sangkor er et kor for barn og unge mellom 6 og 13 år. Koret vårt har en lang historie, det ble opprettet i 1953. Vår visjon er å fremme sanggleden hos de unge – det er gøy å synge! Dette gjør vi gjennom ukentlige øvelser og aktiviteter av forskjellige slag gjennom året. Koret har egne konserter, vi synger sammen med andre kor/korps, samarbeider med Oslo musikk- og kulturskole og Norges barne- og ungdomskorforbund.  Kjelsås skoles sangkor er foreldredrevet.

Alle elevene på skolen er velkommen til å starte i koret!